🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Katarína sa narodila 2. mája 1806, bola ôsma z desiatich detí. Už v detstve prišla o svoju mamku, a tak sa utiekala k Panne Márii so slovami: „Už nemám svoju mamičku, ty buď odteraz mojou mamou.“ V jej srdci postupne rástla túžba zasvätiť svoj život Bohu.

Bola veľmi rozvážna, hĺbavá a keď mala čo i len malú chvíľu voľna, bežala do kostola, kde nachádzala pokojvyrovnanosť. Tam bola v blízkosti svojho Pána, ku ktorému sa modlila z celého srdca.

Raz v noci sa jej sníval sen, kde jeden neznámy kňaz slúžil svätú omšu. Na konci omše na ňu kývol, ale Katarína odišla, aby navštívila svoju známu, ktorá bola chorá. Pri lôžku chorej stretla toho istého kňaza z kostola, ktorý sa jej prihovoril: „To je dobré, dcéra moja, že navštevuješ chorých. Teraz predo mnou utekáš, ale raz prídeš ku mne. Pán ma s tebou svoje plány, pamätaj si to!“

A tak sa aj stalo, Katarína v roku 1830 opustila svoj rodný domov a presunula sa do Paríža, kde nastúpila do seminára Dcér kresťanskej lásky v Riu de Bac. Na stene zazrela obraz kňaza, ktorý sa jej prihováral vo sne – bol to sv. Vincent de Paul.

Počas života v nej rástla túžba vidieť Pannu Máriu. Jedného dňa, keď bola v kostole prítomná relikvia sv. Vincenta de Paul, sa Katarína rozhodla prehltnúť jej kúsok s prosbou stretnúť sa s Pannou Máriou. Tej noci začula hlas, ktorý na ňu volal slovami: „Sestra, rýchlo vstaň a poď do kaplnky, svätá Panna ťa čaká.“

Pri vstupe do kaplnky pokľakla Katarína ku kreslu, kde sedela Panna Mária, položila si ruky na jej kolená a započúvala sa do slov, ktorými sa jej prihovorila: „Dieťa moje, Pán Boh ti chce zoslať určité poslanie. Budeš mať určité trápenie, ale všetko prekonáš s presvedčením , že to znášaš z lásky k Pánovi. Budú ti protirečiť, ale dostaneš milosť. Neboj sa, povedz všetko jednoducho a s dôverou.“ Vtedy sa odohrala jej najkrajšia chvíľa života.

Pri druhom zjavení videla Pannu so zemeguľou v ruke, predstavovala celý svet a každého človeka osobitne. Okolo postavy sa objavil nápis so slovami: Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Znovu počula slová: „Daj raziť medailu tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budú nosiť, dostanú mnohé milosti. Nesmierne milosti dostanú tí, ktorí budú dôverovať.“ Na druhej strane medaily bolo písmeno M s krížom a pod ním dve srdcia. Jedno korunované tŕním a druhé prebodnuté mečom.

Svedectvo o zázračnej medaile sa roznieslo do celého sveta a medaila sa začala postupne raziť.

Na Slovensku sa založilo spoločenstvo zasvätené Panne Márii zázračnej medaily, a to Združenie Mariánskej Mládeže – ZMM. Je to spoločenstvo mladých veriacich ľudí zapálených srdcom prinášať zvesť o Panne Márii a šíriť toto svedectvo ďalej.

Prichádzajme k Ježišovi skrze Pannu Máriu, lebo ona nám vyprosí veľké milosti.

Dominika Hodorovská