Mária Goretti – svätica známa svojou obranou čistoty. Určite môže byť vzorom všetkým ľuďom a najmä mladým dnešných čias.

Niektorí mladí odmietajú čistotu, žiť život v čistote, či už keď sú napr. slobodní, zasnúbení a pod. V tomto modernom svete je skôr trendom akákoľvek nečistota, je to príťažlivé, zaujímavé.

Ale nie je skôr krajšia, vznešenejšia práve čnosť čistoty?!

Uvedomujem si, že pre niektorých mladých je to veľký problém, aj keď s ním bojujú. Ale verme tomu, že keď sa o ňu budeme snažiť, tak Bohu nič nie je nemožné, s Ním môžeme nad touto slabosťou víťaziť.

Ja mám s Máriou Goretti osobné svedectvo, ktoré som zažila minulý rok na seminári Otcovo srdce (inak, ak niekto na ňom ešte nebol, tak odporúčam sa ho zúčastniť 🙂 ). Na seminári bola, okrem iných, aj jedna žena, s ktorou som sa po čase skamarátila. Mala na krku na retiazke viacero medailónikov so svätými,  okrem iných aj sv. Máriu Goretti (dokonca aj s jej relikviou tretieho stupňa). Veľmi ma to prekvapilo a zároveň potešilo, keďže som mala túto sväticu v tom čase obzvlášť obľúbenú. Na seminári bol jeden muž, ktorý mi prejavoval väčšiu pozornosť. Raz som s ním strávila dlhší čas, ktorý som mohla a mala v pláne stráviť v kaplnke ale vtedy som ho teda využila nesprávnym spôsobom (aj keď išlo viac-menej len o rozprávanie a na rozprávaní nemusí byť nič zlé, pokiaľ aj počas neho sa snažíme ostať verní Bohu). Po nejakom čase som išla do kaplnky, aj výčitky som asi mala voči sebe samej, … Vďaka Božiemu riadeniu bola v tej chvíli v kaplnke už aj spomínaná kamarátka. Išla som za ňou a opýtala som sa jej, či by sa za mňa pomodlila. Modlila sa za mňa dosť dlho, nakoniec som si uctila relikviu sv. Márie Goretti. Od toho okamihu sa mi ten muž ani neprihovoril, aj správanie, ktoré mal voči mne predtým, potom vôbec nemal. Do zvyšného času, ktorý na seminári ostával mi niečo povedal iba v situácii, keď som mala ísť čítať na sv. omši. Verím tomu, že aj modlitba (moja a kamarátkina) v kaplnke spôsobila to, ako sa situácia zmenila.

Boh je verný, On je dobrý.

Z vlastnej skúsenosti viem, že keď chce človek ostať čistý (nechcem vynechať ani oblasť myšlienok, slov a pod.), tak s Božou pomocou, s príhovormi svätých a teda napr. aj sv. Márie Goretti a mnohých ďalších, ktorí sú tiež patrónmi ohľadom čistoty, v žiadnom prípade nevynechajúc Pannu Máriu, to naozaj ide. Aj keď sa diabol bude snažiť nejako človeka zviesť, človek bude zažívať pokušenia, ale keď naozaj chce, tak s Božou pomocou to určite zvládne.

Nebojme sa ostávať čistí a ukazovať svetu, zvlášť tomuto veľmi modernému, tie pravé a veľmi dobré hodnoty.

Sv. Mária Goretti, oroduj za nás i za všetkých.

Anna Harvánková