🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Sv. Martin de Porres – pre mnohých neznámy človek. Jeho meno nám v spojení s dominikánmi často ani nenapadne. A predsa je tento malý brat ,,Terezkou“ tejto rehole.

Dalo by sa povedať, že sv. Martin bol podstatnú časť života riadnym outsiderom. Narodil sa černošskej otrokyni a otec sa tak hanbil za jeho farbu pleti, že sa k nemu ani verejne nepriznal – v matrike otcovo meno nebolo zapísané. Keď mal Martin 15 rokov, túžil vstúpiť k dominikánom, ale kvôli jeho pôvodu ho prijali len ako brata laika. Jemu to však vôbec neprekážalo, bol šťastný a s radosťou si plnil všetky povinnosti. V reholi s ním nezaobchádzali v rukavičkách, často sa z neho smiali, jeho spoločníkom sa stala metla a prischla mu prezývka ,,čierny pes“. Keď sa kláštor ocitol vo finančnej núdzi, Martin sa išiel ponúknuť predstavenému, aby ho predal za otroka a získal nejaké peniaze. Až vtedy si bratia začali uvedomovať, aký poklad majú v tomto bratovi. Našťastie ho nepredali, ale doslova donútili zložiť večné sľuby. Sv. Martin mal však aj prirodzený dar rozumu a bol vyhľadávaným liečiteľom, dnes by sme mohli povedať lekárnikom. Venoval sa aj zvieratám, staral sa o ne a liečil ich. Mal rôzne prorocké dary. Veľa času trávil pred Eucharistiou a sem-tam sa mu stávalo, že pri modlitbe bol vyzdvihnutý zo zeme a kľačal vo vzduchu.

Na tomto svätcovi však najviac priťahuje svedectvo jeho života. Potom, čo sa Martinov život obrátil k lepšiemu, sa ukázala pokora, ktorou tento svätý oplýval. Avšak takýto postoj srdca sa nedá vypestovať zo dňa na deň, a rovnako sa nedá predstierať. Je to jeden z výsledkov práce Božej milosti v našej duši. A toto charakterizovalo brata Martina najviac – úplná oddanosť Bohu. Samozrejme, že sa to nestalo hneď, no každodenným ,,áno“, ktoré Bohu odovzdal, si ho On sám postupne obrusoval a pripravoval. Možno práve cez neľahké situácie jeho života ho učil oddanosti. Rovnako mu však ťažkosti otvorili oči a srdce pre tých, ktorí na tom boli podobne či horšie. ,,Súcit, moji drahí bratia, sa uprednostňuje pred čistotou. Uvedomte si, že s malým mydielkom dokážete vyčistiť škvrny na posteľnej prikrývke, ale ani s prúdom sĺz by ste nikdy nedokázali zmyť škvrnu, ktorú vytvorila vaša tvrdosť voči nešťastníkom.“ Sv. Martin nestratil spred svojich očí to, čo bolo v živote naozaj podstatné: lásku a milosrdenstvo. Jednoduchá vernosť Pravde ho viedla k tomu, aby ju žil každý deň.

V tomto môže byť sv. Martin príkladom aj pre nás. Svojou jednoduchosťou života, pokorou a odovzdanosťou nášmu Otcovi. Na ňom vidíme, že svätosť je naozaj pre každého, nielen pre výnimočných. Netreba veľké svaly, askézu ani mimoriadne dary. Stačí len otvoriť dvere Bohu a nechať ho pracovať.

Majka Kráľová

Modlitba k sv. Martinovi de Porres

Najpokornejší Martin de Porres, tvoja horlivá dobročinnosť neobjíma len chudobných a biednych, ale aj zvieratá. Pre tvoj nádherný príklad dobročinnosti ťa uctievame a prosíme o pomoc. Zo svojho miesta v nebi oroduj za svojich biednych bratov, aby sme napodobňujúc tvoje cnosti mohli spokojne žiť v tej situácii, do ktorej nás postavil Boh. Idúc po stopách nášho Vykupiteľa, nesieme svoje kríže so silou a odvahou, aby sme skrze zásluhy nášho Pána Ježiša Krista dosiahli nebeské kráľovstvo. Amen.