KONVENT KOŠICE

Sv. omše

Pondelok 06,30 12,15 17,30
Utorok 06,30 12,15 17,30
Streda 06,30 12,15 17,30
Štvrtok 06,30 12,15 17,30
Piatok 06,30 12,15 17,30
Sobota 06,30 12,15 17,30
Nedeľa 07,00 09,00 11,00 17,30

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja — tak ako v nedeľu.
Prikázaný sviatok v pracovný deň — tak ako v týždni.

Spovedanie

Pondelok – sobota: 11.30–13.00 hod., 17.00–18.00 hod. a 20:00 hod (iba vo štvrtok)

Aktuálny rozpis sv. omší a spovedania

KONVENT ZVOLEN

Sv. omše

Pondelok 06,00 18,00
Utorok 06,00 18,00
Streda 06,00 18,00
Štvrtok 06,00 18,00
Piatok 06,00 18,00
Sobota 08,00 18,00
Nedeľa 07,30 09,00 10,30 18,00

Nedeľa (júl — august)    07,30 — 09,00 — 20,00

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja:   07,30 — 09,00 — 10,30 — 18,00
Prikázaný sviatok v pracovný deň:   06,00 — 16,00 — 18,00

Spovedanie

Pondelok – Piatok.: na požiadanie pred rannou svätou omšou

Prvopiatkový týždeň (štvrtok – piatok)  od  17.00

Pondelok – Sobota:   17,30

Sobota:                        07,30

KONVENT BRATISLAVA

Sv. omše

Pondelok 07,00 18,00
Utorok 07,00 18,00
Streda 07,00 18,00
Štvrtok 07,00 18,00 20,00*
Piatok 07,00 18,00
Sobota 08,00 18,00**
Nedeľa 07,30 09,00 11,00 17,00

* Svätá omša pre študentov VŠ
** Svätá omša s platnosťou na nedeľu

Spovedanie:

Pondelok – Piatok

.: ráno na požiadanie po svätej omši, večer pred aj počas svätej omše

 

KONVENT DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Sv. omše

Pondelok 08,00 CH 18,00 DL    06,00 DL
Utorok 08,00 CH 18,00 DL    06,00 DL
Streda 08,00 CH 18,00 DL, KA    06,00 DL
Štvrtok 06,30∗ DL 08,00 CH 18,00 DL, RO  06,00 DL
Piatok 08,00 CH 18,00 DL    06,00 DL
Sobota 07,30** DL 08,00 CH  18,00 DL  06,00 DL
Nedeľa 07,30 DL 08,00 CH

09,00 DL, RO, KA

10,30 DL

18,00 RO

 

∗  Svätá omša v Kaplnke sv. Martina v časti DL – Nové Košariská (od Veľkej Noci do Adventu)

**  Svätá omša len v 1. sobotu v mesiaci (tzv. Fatimská sobota)

06,00 DL – Rorátne sväté omše bývajú len vo Farskom kostole (v Advente do 16. decembra)

Bohoslužobné miesta:

.: DL – Dunajská Lužná (Farský kostol Povýšenia sv. Kríža) :: CH – Charitný dom Kongregácie sestier dominikánok (Kaplnka bl. Imeldy)

.: RO – Rovinka (Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice)

.: KA – Kalinkovo (Filiálny kostol sv. Františka z Assisi)

Spovedanie

Pondelok – Sobota: pred svätou omšou od 17,30 (DL)

.: Filiálky a Charita – na požiadanie pred alebo po sv. omši

KONVENT ŽILINA

Sv. omše

Pondelok 12,15 15,30
Utorok 12,15 15,30
Streda 12,15 15,30
Štvrtok 12,15 15,30
Piatok 12,15 15,30
Sobota  —
Nedeľa 06,00 08,00 11,00 15,30

 

Spovedanie:

Pondelok – Piatok: od 15,00 hod.