PROGRAM LITURGICKÝCH SLÁVENÍ POČAS VELKEJ NOCI 2024

Aktuálny rozpis sv. omší a spovedania – náhľad a na stiahnutie

Sv. omše

Pondelok 06,30 12,15 17,30
Utorok 06,30 12,15 17,30
Streda 06,30 12,15 17,30
Štvrtok 06,30 12,15 17,30
Piatok 06,30 12,15 17,30
Sobota 06,30 12,15 17,30
Nedeľa 07,00 09,00 11,00 17,30

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja — tak ako v nedeľu.
Prikázaný sviatok v pracovný deň — tak ako v týždni.

Spovedanie

Pondelok – sobota: 11.30–13.00 hod., 17.00–18.00 hod. a 20:00 hod (iba vo štvrtok)

KONVENT ZVOLEN

Sv. omše počas školského roka:

Pondelok 6,00 18,00
Utorok 6,00 18,00
Streda 6,00 10,00* 18,00
Štvrtok 6,00. 18,00
Piatok 6,00 18,00
Sobota 8,00 18,00
Nedeľa 7,30 9,00 10,30** 18,00

* – Sv. omša primárne pre mamičky s deťmi
** – Rodinná sv. omša

Sv. omše počas letných prázdnin (júl-august):

Pondelok 6,00 18,00
Utorok 6,00 18,00
Streda 6,00 10,00* 18,00
Štvrtok 6,00. 18,00
Piatok 6,00 19,00
Sobota 8,00 18,00
Nedeľa 7,30 9,00 10,30** 20,00

* – Sv. omša primárne pre mamičky s deťmi
** – Rodinná sv. omša

Spovedanie

Pondelok – piatok: polhodinu pred večernou sv. omšou, ráno po sv. omši na požiadanie

Sobota – polhodinu pred rannou a večernou sv. omšou

Adorácia

Prvý štvrtok v mesiaci: od 8.30 do 12.30, od 17.00 do 17.45

Modlitba ruženca

Pondelok, utorok, streda: 17.20
Štvrtok (s rozjímaniami): 17.00
Piatok: 18.20
Sobota: 7.20, 17.20
Nedeľa: 6.50, 17.20

Vešpery

Pondelok – sobota: 18.40

Stránkové dni na farskom úrade

Pondelok 16:00 – 17:30
Streda: 16:00 – 17:30
Piatok: 17:00 – 18:30

Alebo na požiadanie po večernej svätej omši, ako aj po telefonickom dohovore na čísle  0903 982 348.

Pre aktuálne farské oznamy kliknite sem.

KONVENT BRATISLAVA

Sv. omše

Pondelok 07,00 18,00
Utorok 07,00 18,00
Streda 07,00 18,00
Štvrtok 07,00 18,00 20,00*
Piatok 07,00 18,00
Sobota 08,00 18,00**
Nedeľa 07,30 09,00 11,00 17,00

* Svätá omša pre študentov VŠ
** Svätá omša s platnosťou na nedeľu

Spovedanie:

Pondelok – Piatok

.: ráno na požiadanie po svätej omši, večer pred aj počas svätej omše

KONVENT DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Sv. omše

Pondelok 08,00 CH 18,00 DL  06,00 DL
Utorok 08,00 CH 18,00 DL  06,00 DL
Streda 08,00 CH 18,00 DL, KA  06,00 DL
Štvrtok 06,30∗ DL 08,00 CH 18,00 DL, RO  06,00 DL
Piatok 08,00 CH 18,00 DL  06,00 DL
Sobota 07,30** DL 08,00 CH  18,00 DL  06,00 DL
Nedeľa 07,30 DL 08,00 CH 09,00 DL, RO, KA

10,30 DL

18,00 RO

∗  Svätá omša v Kaplnke sv. Martina v časti DL – Nové Košariská (od Veľkej Noci do Adventu)

**  Svätá omša len v 1. sobotu v mesiaci (tzv. Fatimská sobota)

06,00 DL – Rorátne sväté omše bývajú len vo Farskom kostole (v Advente do 16. decembra)

Bohoslužobné miesta:

.: DL – Dunajská Lužná (Farský kostol Povýšenia sv. Kríža) :: CH – Charitný dom Kongregácie sestier dominikánok (Kaplnka bl. Imeldy)

.: RO – Rovinka (Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice)

.: KA – Kalinkovo (Filiálny kostol sv. Františka z Assisi)

Spovedanie

Pondelok – Sobota: pred svätou omšou od 17,30 (DL)

.: Filiálky a Charita – na požiadanie pred alebo po sv. omši

KONVENT ŽILINA

Sv. omše

Pondelok 12,15 15,30
Utorok 12,15 15,30
Streda 12,15 15,30
Štvrtok 12,15 15,30
Piatok 12,15 15,30
Sobota  —
Nedeľa 06,00 08,00 11,00 15,30

 

Spovedanie:

Pondelok – Piatok: od 15,00 hod.