🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,11)

Toto blahoslavenstvo krásne vystihuje život mnohých svätcov, medzi ktorých patrí aj svätá Barbora. Pochádzala z pohanskej rodiny. Jej otec bol presvedčený ateista, ktorý nenávidel kresťanov, prenasledoval ich a zabíjal. Pre neposlušnosť – nechcela sa vydať – ju nechal zavrieť. Legenda hovorí, že jej nechal postaviť vežu, kde ju väznil. Práve tu Barbora tajne prijala krst a stala sa kresťankou. Za neprítomnosti otca dala murárom vysekať k dvom oknám ešte jedno, aby jej stále pripomínali najsvätejšiu Trojicu, čím bola bližšie k nebu. Stala sa patrónkou baníkov, námorníkov a hasičov. Je orodovnicou aj pri búrkach, požiaroch a pri náhlej smrti.

Od tejto svätice sa toho môžeme veľa naučiť – napríklad ako veriť Pánovi v akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádzame, ako neustále hľadať pravdu, i keď to nie je vždy jednoduché a mnohým veciam nerozumieme, a taktiež ako byť verný Kristovi až do konca života. Ukazuje nám, že sa treba veľa modliť a odpúšťať tým, ktorí nás prenasledujú, ktorí nám ubližujú a ktorí nám bránia veriť v Boha.

Svätú Barboru som si vybrala za svoju birmovnú patrónku práve preto, že nechcela zaprieť Krista a zriecť sa viery, pre ktorú bola veľmi mučená, až ju nakoniec zabil jej vlastný otec. Počas svojho života bola presvedčená o tom, že Kristus žije, je medzi nami prítomný, pomáha nám a stará sa o nás. Táto láska k Nemu ju priviedla na smrť, no svojou prítomnosťou prinášala ľuďom radosť, lásku a nádej, že smrťou sa všetko nekončí.

Spomínaná svätica je teda pre nás vzorom, ako žiť dobrý život, ale predovšetkým ako žiť život s naším Pánom a odovzdávať mu všetky naše starosti, trápenia a ťažkosti, ktoré On môže premeniť na radosť prinášajúcu bohaté ovocie.

Svätá Barbora, oroduj za nás.

Justína Ághová