🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Už ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, odkiaľ vlastne máme známu pobožnosť deviatich prvých piatkov? Je to práve sv. Margita Mária Alacoque, ktorej Pán Ježiš povedal, ako veľmi si žiada, aby sa táto pobožnosť začala vykonávať po celom svete. Pán Ježiš sa sv. Margite zjavil celkom trikrát, pričom ju vyzýval k úcte k Jeho Božskému Srdcu. Práve táto úcta sa stala charakteristickou črtou života sv. Margity.

Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila ako piata zo siedmich detí blízko mesta Taize. Keď mala osem rokov, zomrel jej otec. Matka ju dala na výchovu do kláštora sv. Kláry, odkiaľ však asi po troch rokoch bola nútená odísť naspäť, kvôli chorobe. Ako dvadsaťštyriročná vstúpila do kláštora rehole Navštívenia Panny Márie v meste Paray-le-Monial, kde je aj pochovaná. Žila prísne a často niekoľko hodín kľačala pred Sviatosťou Oltárnou.

V roku 1673 sa jej pri adorácii zjavilo v oslňujúcom svetle Božské Srdce, ktoré bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. V ten istý rok sa jej Pán zjavil aj druhýkrát, kedy videla päť Kristových rán. Vtedy počula ako ju Pán žiada, aby rozšírila úctu k jeho milujúcemu Srdcu. V roku 1675 sa jej zjavil Spasiteľ tretíkrát. Žiadal Margitu, aby pristupovala v prvý piatok každého mesiaca k sv. prijímaniu a aby tak, podľa svojich síl, naprávala urážky, ktoré postihnú v tom mesiaci Najsvätejšiu Sviatosť. Odvtedy každú noc pred prvým piatkom zažívala Margita smrteľnú úzkosť. Neskôr sa začal jej zdravotný stav zhoršovať, no lekári jej nevedeli potvrdiť nijakú chorobu. 17. októbra 1690 si vyžiadala kňaza, ktorý ju zaopatril a Margita ako 43-ročná ešte v ten deň zomrela. Keď po viac ako sto rokoch otvorili jej hrob, jej mozog bol neporušený. Zo zjavení sv. Margity, poznáme dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, ktorí budú uctievať Božské Srdce:

Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

Vnesiem pokoj do ich rodín.

Poteším ich v trápeniach.

Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.

Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

Ľahostajné duše sa stanú horlivými.

Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.

Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.

Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

Zo života sv. Margity môžeme vidieť, že úprimná úcta k Božskému Srdcu je zaručená cesta k svätosti. Nenechajme si vziať tento nesmierny dar a pristupujme často k Eucharistii.

Marek Špaček

Modlitba so sv. Margitou Máriou Alacoque

Pane Ježišu Kriste, rozpomeň sa na prisľúbenia, ktoré si nám daroval nekonečným milosrdenstvom svojho Božského Srdca, skrze svätú Máriu Margitu. Buď nám ochranou života, pomocou v slabostiach, zadosťučinením našich hriechov, náhradou našich nedostatkov a zvlášť istým útočišťom v hodine smrti.

Amen.