Na úvod treba zdôrazniť, že videnia blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej, nemeckej mystičky 19. storočia, patria medzi súkromné zjavenia, ktoré nie sú cirkevne uznané. Katechizmus Katolíckej cirkvi sa k podobným zjaveniam vyjadruje takto: „Kresťanský poriadok spásy (oeconomia christiana) ako nová a definitívna zmluva nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho Pána Ježiša Krista už nemožno očakávať nijaké nové verejné zjavenie. No hoci je zjavenie zavŕšené, jeho obsah nie je plne rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný význam.“ A v 67. bode pokračuje: „V priebehu storočí sa vyskytli takzvané súkromné zjavenia. Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita. Nepatria však do pokladu viery. Ich úlohou nie je ,zlepšovať‘ či ,dopĺňať‘ Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa plnšie žilo v istom dejinnom období. Zmysel veriacich (sensus fidelium) vie pod vedením Učiteľského úradu Cirkvi rozlíšiť a prijať, čo je v týchto zjaveniach autentickou výzvou Krista alebo jeho svätých pre Cirkev.“

Nasledujúci článok je spracovaním faktov o osobe svätej Márie Magdalény podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.

 

Rodinné zázemie

Podľa blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej mali rodičia Márie Magdalény spolu pätnásť detí. Šesť z nich zomrelo v detskom veku. V čase Ježiša Krista žili štyria súrodenci z tejto rodiny: Lazár, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych, o dva roky mladšia Marta, od nej asi o dva roky mladšia Mária, ktorú považovali za hlupáčika, a o päť rokov mladšia Mária Magdaléna, najmladší člen rodiny. O hlúpučkej Márii nie je v evanjeliách nijaká zmienka, teda podľa Kataríny Emmerichovej je Martina sestra Mária, ktorá sedela pri Ježišových nohách a potom bola prítomná pri vzkriesení Lazára, známa ako Mária Magdaléna.

Magdaléna bola už od detstva márnivá, roztopašná, márnomyseľná, neverná a pyšná. Zakladala si na svojej kráse a lichotilo jej, ako ju ostatní obdivujú. Od jedenástich rokov bývala vo svojom hrade v Magdale, ktorý zdedila. Marta aj Lazár vyjadrovali pred Ježišom obavy o svoju najmladšiu sestru, Pán ich však uistil o tom, že Magdaléna sa jedného dňa obráti a prevýši ich vo svätosti.

Stretnutia s Ježišom

Prvé stretnutie s Ježišom sa odohralo bez slov. Ježišov pohľad ju veľmi pokoril, až sa pred ním skryla v dome, kde žili ľudia trpiaci malomocenstvom a ženy s krvotokom.

Prvýkrát sa Magdaléna rozhodla nasledovať Ježiša, keď počula jeho kázeň o tom, ako k sebe volá hriešnikov. Bola svedkom mnohých uzdravení a exorcizmov.

Ježiš bol pozvaný na hostinu k farizejovi Šimonovi Zabulonovi. Magdaléna, hnaná zvláštnym impulzom, vtrhla do hodovej siene, pokorne sa uklonila, pričom hlavu mala zahalenú závojom. V ruke držala malú bielu fľaštičku, rýchlo prešla za Ježiša a jej obsah mu vyliala na hlavu. Potom chytila dlhý okraj svojho závoja a pretrela ním Ježišove vlasy. Všetci utíchli a pozerali na Ježiša a ženu. Vyzerali pohoršení, ale Ježiš napomenul svojho hostiteľa: „Táto žena z lásky urobila to, čo si ty neurobil. Nepreukázal si mi úctu, aká prináleží hosťom.“ Potom sa obrátil k Magdaléne a povedal jej: „Choď v pokoji! Odpúšťa sa ti mnohé.“

Mária Magdaléna umýva Ježišovi nohy

Marcantonio Raimondi: Kristus za stolom farizeja Šimona. Mária Magdaléna mu umýva nohy vlasmi

Magdaléna bola hlboko dotknutá a ohromená tým, čo sa stalo, napriek tomu po čase znovu upadla do starých hriechov. Začala trpieť démonickým posadnutím. Mávala záchvaty hnevu, rozbíjala predmety okolo seba, trýznila slúžky a obliekala sa do nemravných šiat. Upadala do záchvatov smútku, hľadala Ježiša, kričala a zvíjala sa v kŕčoch podobných epileptickým záchvatom. Marta nahovárala Magdalénu, aby si išla znovu vypočuť Proroka z Nazareta, Magdaléna sa však hanbila za skromné oblečenie svojej sestry a rozhodla sa ísť, ale nie s ňou. Ježiš vo svojom kázaní hovoril o tom, ako sa diabol po tom, čo bol vyhnaný z domu a dom bol vymetený, vráti so šiestimi ďalšími démonmi a besnie viac ako predtým. Potom Ježiš vyháňal démonov z ľudí, ktorí boli s ním v miestnosti. Aj Magdaléna sa zvíjala v silných kŕčoch, až sa zdalo, že zomiera. Toto sa opakovalo trikrát. Lazár a Marta ju zaviedli do hostinca svätých žien. Magdaléna vzlykala a kričala, behala ulicami mesta a hovorila o sebe ako o skazenom tvore, hriešnici a odpade. Ešte stále nebola celkom oslobodená a diabol ju teraz mučil neznesiteľnými výčitkami a zúfalstvom. Keď sa zúčastnila ďalšej Ježišovej kázne, o Božom milosrdenstve a o čase odpustenia, Magdaléna trikrát padla k zemi a vychádzali z nej tmavé tiene. Po kázni ju Mária a Marta priviedli do ústrania k Ježišovi. Magdaléna vyznala svoje mnohé previnenia a prosila o odpustenie. Ježiš jej odpustil previnenia a zaprisahal ju, aby sa vyvarovala ďalšiemu upadnutiu do hriechu. Poradil jej, aby sa dôverne pripútala k jeho Matke a vyhľadávala jej rady a útechu.

Ďalej Magdaléna pokračovala v živote kajúcnice. Magdalénina láska k Ježišovi sa prejavuje, keď mu pri stretnutí objíme nohy, sedí pri ňom a počúva. Rada trávi čas osamote vo svojej kajúcej komnate, vykonáva tie najpodradnejšie služby chudobným a chorým. Magdaléna a Marta boli svedkami vzkriesenia ich brata Lazára. Krátko pred Ježišovou smrťou pomazala Mária Magdaléna Ježišovu hlavu voňavým olejom. Takto prejavila svoju lásku Majstrovi niekoľkokrát. Hodila sa mu k nohám a svojimi vlasmi mu z nich zotrela prach. Keď ho pomazala vzácnym olejom, vzbudila pohoršenie u Judáša aj niektorých ďalších učeníkov. Magdaléna zohnala v Jeruzaleme vzácny nardový olej. Bol to najvzácnejší olej, aký sa dal v tej dobe získať a Magdaléna naň minula všetky svoje úspory.

Vernosť do konca

Magdaléna veľmi ťažko znášala Ježišovo zajatie a utrpenie. Spolu s preblahoslavenou Pannou a niekoľkými ďalšími ženami poprosili, aby ich doviedli tam, kde by mohli byť nablízku trpiacemu Ježišovi. Spolu s Máriou a Jánom boli v blízkosti Kajfášovho domu a čakali na súdny proces. Títo traja videli Ježišovu krížovú cestu a uctili si každé miesto, kde Spasiteľ pod ťarchou kríža dopadol na tvrdú zem. Po bičovaní spolu s Matkou a inými svätými ženami padli na kolená a utierali krv, ktorou bola pokrytá dlážka, až kým ju nevyčistili do poslednej kvapky. Preblahoslavená Matka vzlykala potichu, ale Magdaléna bola ako pomätená od zúfalstva, nechtami si trhala kožu na tvári, až kým nemala oči aj líca pokryté krvou. Potom. ako Ježiš poslednýkrát vydýchol, padli Ján a sväté ženy tvárou k zemi. Spolu s Ježišovou Matkou očistili rany mŕtvemu Ježišovi.

Panna Mária medzi Máriou Magdalénou a Jánom Evanjelistom

Felipe Diriksen: Panna Mária medzi Máriou Magdalénou a Jánom Evanjelistom

Magdaléna a vzkriesený Kristus

Po pohrebe zohnali sväté ženy v meste masti, ktorými chceli hneď ráno pomazať Ježišovo mŕtve telo. Ešte za svitania sa vybrali k hrobu Magdaléna, Jana Chúzova, Mária Kleopasova a Salome. Niesli koreniny, čerstvé kvety, živice, esencie a oleje. Nevedeli však, ako sa dostanú k Ježišovmu telu, pretože hrob bol zapečatený ťažkým kameňom. Rozhodli sa, že počkajú, kým príde niekto z učeníkov a kameň im odvalí. Keď sa sväté ženy priblížili k záhrade, videli lampáše strážnikov a preľakli sa. Len Magdaléna a Salome nedbali na nebezpečenstvo, a prešli pomedzi ležiacich vojakov k hrobu. Magdaléna nazrela do hrobky a uvidela tam ležať prázdne a oddelené plachty. Vystrašená vybehla oznámiť učeníkom, čo videla. Salome bežala k ženám, čo ostali stáť pred záhradou. Ženy sa vybrali k hrobu a uvideli tam stáť dvoch anjelov. Jeden z nich sa im prihovoril a povedal, aby sa nebáli a nehľadali Ukrižovaného, lebo žije. Magdaléna bežala k učeníkom a zvestovala im, čo videla. Potom bežala naspäť k hrobu. Snažila sa dovidieť na kamenné lôžko hrobu, keď zbadala dvoch anjelov a počula hlas: „Žena, prečo plačeš?“ A ona odpovedala: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.” Asi desať krokov od hrobu uvidela medzi kríkmi pod palmou stáť postavu v dlhom bielom odeve. Opäť sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona odvetila: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho dal a ja si ho vezmem.” Vtedy Ježiš povedal: „Mária!“ Magdaléna spoznala hlas a zabudnúc na ukrižovanie, smrť a pohreb, vykríkla ako kedysi: „Rabbuni!“, padla pred ním na kolená a svoje ruky natiahla k jeho nohám. Ježiš jej povedal: „Nedotýkaj sa ma, veď som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

 

Jana Solárová

 

Zdroj: Mária Magdaléna. Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, ZAEX, 2017

 

Obrázky: commons.wikimedia.org