Milí bratia a sestry, viacerí sa na nás obraciate s otázkou, ako by ste mohli požiadať o odslúženie svätej omše a zaslať omšový milodar online. Hľadali sme možnosť, ako by sa dalo vyjsť v ústrety tejto vašej snahe. Výsledkom tohto nášho hľadania je možnosť, ktorú vám tu ponúkame:

PROSBA O SVÄTÚ OMŠU

Na tomto linku môžete zadať vaše kontaktné údaje a krátky úmysel, na ktorý chcete obetovať svätú omšu, za zosnulých alebo živých. Tiež je tam možnosť úhrady, ktorá by vám skôr vyhovovala. Keď prijmeme váš úmysel a milodar, dostanete do vášho mailu správu o prijatí. Sväté omše budeme slúžiť v tom poradí, v akom nám budú prichádzať. Preto sa jedná o neterminované sväté omše, kedy vám nebudeme vedieť povedať presný čas a termín. Prosíme vás, aby ste nám na túto adresu neposielali gregoriánske sväté omše.

Verím, že toto spoločné úsilie prinesie možnosť vzájomnej pomoci a tým sa prehĺbi aj naše duchovné spoločenstvo na Božiu chválu.

Vaši bratia dominikáni