Svätá Rita – žena, ktorá sa narodila v Roccaporeno di Cascia. Prežila časť života vo všetkých stavoch povolania – bola slobodná, neskôr manželka, matka, vdova a nakoniec bola 40 rokov augustiánka a posledných 15 rokov aj stigmatička. Mnohí ju poznajú ako patrónku v beznádejných situáciách či náročných životných skúškach. Čomu nás môže inšpirovať jej život?

Ľudia ju poznajú a prosia ju o jej mocný príhovor na celom svete. Pripisuje sa jej mnoho zázrakov… Avšak už za života bola mimoriadnou osobnosťou. Denne riešila podobné situácie ako my dnes, žila v čase morovej epidémie, zakúšala rôzne podoby utrpenia a bolesti, avšak napojená na Boha dokázala zvládnuť aj zdanlivo nemožné. Ako povedal svätý Ján Pavol II. o svätej Rite: „Rita je svätá nie tak pre chýr divov, ktorý jej ľudová úcta pripisuje, ako pre jej účinné orodovanie pred Bohom a pre jej ohromujúcu „normálnosť“ každodenného života.“ V čom nám teda môže byť vzorom? Charakterizuje ju láska, vytrvalosť a odpustenie, ktorým sa môžeme práve od nej učiť.

Láskaveľká a dobročinná láska k biednym a chorým, o ktorých sa starala; láska naprávajúca, ktorou dokázala obrátiť svojho muža; múdra láska, ktorou menila životy a názory druhých; zmierujúca láska, pomocou ktorej zmierila rozhádané rody a ukončila vojny v Cascii; láska odpúšťajúca, ktorou odpustila aj vrahom jej manžela, nepriateľom a všetkým, ktorí ňou opovrhovali; láska vytrvalá, ktorá ju hnala vpred a držala pri viere a láska nekončiaca k Ukrižovanému Ježišovi. Máme aj my v sebe aspoň kúsok takejto lásky?

Vytrvalosť – neuveriteľná sila, ktorá ju hnala vpred aj napriek mnohým veľmi náročným situáciám. Nevzdala sa ani keď zostala sama, neprijatá, opovrhnutá, opustená… V tak náročných situáciách, kedy sa jej zdalo, že prichádza o každého, koho miluje; keď bol jej muž zavraždený alebo keď videla umierať svoje deti. Jej vytrvalosť sa ukázala aj v snahe ukončiť vojnu medzi znepriatelenými rodmi či v povolaní, keď chcela patriť Bohu, ale najprv ju do kláštora neprijali… V tom všetkom bola vytrvalá a nakoniec Boh jej túžby naplnil. Sme aj my vytrvalí? V našich povinnostiach, vzťahoch, modlitbe?

Odpustenie – ktoré dennodenne dávala. Odpúšťala hneď a veľmi náročné veci. Ešte stále sa zdráhaš niekomu niečo odpustiť? Nech Ti je sv. Rita vzorom a pomocníčkou aj v tomto.

Svätú Ritu označujeme ako ženu siedmych čností – ženu pokoja, viery, modlitby, odpustenia, nádeje, utrpenia a lásky. „Pravá láska a bolesť v živote sú nerozlučiteľné, tak ako je ruža vždy spojená s tŕňmi.“ Svätá Rita vedela, o čom hovorí. Ona to nielen hovorila, ale aj žila. Nech nám je svätá Rita vzorom a mocnou orodovníčkou aj v našich životoch.

 Klaudia Bajusová