🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Svätá Terezka patrí medzi svätcov, ktorí dokazujú, že svätosť je povolaním každého jedného kresťana. Napriek jej krátkemu životu (dožila sa 24 rokov) nám zanechala veľmi inšpirujúcu malú cestu svätosti. Terezka vo svojich spisoch píše, že cítila, že sa stane veľkou sväticou. Dokázala to aj skrze vedomie vlastnej slabosti a Božej moci. Ako píše: „Stále cítim tú istú odvážnu dôveru, že sa stanem veľkou sväticou, lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, veď žiadne nemám, ale dúfam v toho, ktorý je Cnosť a Svätosť sama. On jediný sa uspokojí s mojím slabým úsilím, pozdvihne ma až k sebe, zahrnie ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma svätou.“

Možno si uvedomíme, ako veľmi sa od nej v tomto líšime. Možno sa skôr cítime zrodení len pre nejakú priemernosť, nevýraznosť, zostať inkognito… Lenže keď sa pozrieme na Terezku, neukazuje na svoju veľkú osobnosť a úžasný charakter, ale ukazuje, kým sa človek môže stať, ak sa spoľahne na nášho Pána a dovolí mu, aby ho premieňal.

Môžeme začať už dnes, a tak nás pozývam k zamysleniu nad dvomi z Terezkiných rád – usmievať sa a prejavovať svoju lásku k blížnym v maličkostiach.

Svätá Terézia hovorí: „Moja malá pomôcka spočíva v tom, že som vždy radostná, vždy sa usmievam; je úplne jedno, či padám alebo víťazím. Aj keď nechápem nič z toho, čo sa deje, usmievam sa a ďakujem.“

Podobne ako Terezku, ktorá si zažívala mnohé strasti počas každého dňa, aj nás denne stretávajú bolestivé situácie. Jej rada znie darovať tieto ťažkosti Bohu – obetovať mu ich napríklad za záchranu duší, nešťastných duší – a snažiť sa na ne odpovedať s úsmevom…

„Často stačí jediné slovo, jeden láskavý úsmev, aby sme rozveselili vnútorne ubitého človeka.“

Terezka mala v kláštore jednu spolusestru, o ktorej napísala: „V našom spoločenstve je jedna sväto žijúca sestra, ktorá má zvláštny talent: nič sa mi na nej nepáči.“ No Terezka nepodľahla tejto antipatii, a tak pre ňu robila to, čo by spravila pre osobu, ktorú má najradšej. Veľa sa za ňu modlila a napriek pokušeniu byť k nej niekedy neprívetivá preukazovala jej stále svoju láskavosť. Nakoniec sa jej táto sestra spýtala, čím to je, že ju má tak rada. Terezka si len tak pomyslela: „Ach, to ma priťahoval Ježiš ukrytý v jej duši… Ježiš, ktorý robí sladkým všetko, čo je horké.“ Pozývam nás učiť sa, ako hovorievala sv. Terezka, že láska k blížnym nesmie spočívať iba v citoch, ale v činoch

Michal Harazin

Modlitba so sv. Terezkou

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazapieranie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,
moje umieranie nech je láskou.
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,
ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
Premeň ma celú v lásku.