Dnes dominikánsky rád spomína na všetkých zosnulých bratov a sestry rádu. Celú oktávu slávnosti Všetkých svätých, ktorá sa dnes končí, sme sa prihovárali za sväté duše v očistci. Sú sväté, keď sú v očistci?

Táto predstava o svätých dušiach v očistci sa súčasným ušiam zdá zvláštna. Človek má tendenciu myslieť na nebo ako na miesto, kam chodia sväté duše. Človek by si myslel, že očistec je pre bezbožné duše, nepríjemné miesto, kde by bolo nešťastné skončiť. Ako väčšina myšlienok, aj táto skrýva určitú pravdu a nejakú chybu. Očistec nemá byť príjemným miestom, ale nie je miestom pre bezbožné duše. Očistec je skôr pre tie duše, ktoré sú sväté, ale nie dosť sväté.

Duše v očistci

Alfonso Cano: Duše v očistci (1636)

Duše v očistci sú sväté duše. Milovali Boha v tomto živote a snažili sa plniť jeho vôľu. Robili to však trochu nedokonale. Tieto duše v očistci sa počas svojho pozemského života usilovali o Boha, ale na ceste narazili na niekoľko kameňov úrazu. Táto snaha, táto túžba po Bohu ich ochránila pred nebezpečenstvami pekla, ale kamene úrazu, o ktoré zakopli, im zabránili dosiahnuť plnosť radosti, ktorá ich čaká v nebi.

Včera sme oslavovali veľký zástup svätých dominikánskej rehole. Bola to oslava všetkých mužov a žien, ktorí nás predišli a dosiahli plnosť radosti. Dnešná spomienka je dňom modlitby za všetkých verných zosnulých členov rádu. Za to, aby sa hranica očistca takpovediac pohla. Sväté duše v očistci túžia po Bohu, ale keďže sa ich pozemský život skončil, už nie sú schopné konať skutky, ktorými si z Božej milosti zaslúžia nebo. Teraz, keď sa ich pozemská púť skončila, sú úplne závislí na Bohu a modlitbách tých, ktorí zostali na zemi.

Tu vstupujeme ty a ja. Modlíme sa za tieto duše,  ktoré nemajú nikoho iného, ​​kto by sa za ne modlil. Môžeme za ne konať pokánie, môžeme sa za ne modliť a v tomto procese môžeme sami rásť vo svätosti. Tým si budujeme putá lásky k tým, za ktorých sa modlíme. A keď dosiahnu nebeské radosti, čo určite dosiahnu po dokončení ich očisty, môžeme si byť istí ich príhovorom za nás, keď ich slávime na Sviatok všetkých svätých.

Modlime sa za sväté duše v očistci, aby dosiahli nebeské radosti a boli zapísané medzi svätých, a aby sme tým získali nových príhovorcov v nebi, ktorí nám pomáhajú rásť vo svätosti.

br. Stephen Ruhl, OP

(redakčne upravené)

Obrázok: commons.wikimedia.org