Dnes slávime sviatok sv. Jozefa, manžela Panny Márie. Je krásne, že Cirkev nás dnes upriamuje práve na tento aspekt Jozefovho života. Zamýšľali ste sa niekedy nad manželstvom Jozefa a Márie? Nie nad Svätou rodinou, ale konkrétne nad vzťahom Jozefa a Márie. Keď som sa nad ich manželstvom zamýšľala posledný advent, uvedomila som si dve veci. Prvú, že som videla len minimum obrazov či sôch, ktoré by zobrazovali iba Jozefa a Máriu bez Ježiša. Druhú, že na väčšine umeleckých diel čo som videla, je Jozef zobrazovaný ako šedivejúci muž, popri mladej Márii.

Toto vyobrazovanie sv. Jozefa sa mi nikdy nepáčilo. Nepáčila sa mi nikdy predstava, že Jozef bol už postarší muž, možno vdovec, ktorý si vzal mladú Máriu. Z jedného jednoduchého dôvodu. Toto zobrazenie totiž vyvoláva pocit, že Jozef miloval Máriu skôr akousi otcovskou, zhovievavou láskou. Akoby Jozef, ako mladý muž na začiatku svojho života, nedokázal milovať Máriu čistou láskou, bez žiadostivosti. Toto zobrazenie v mojich očiach znižovalo štandardy lásky a svätosti, ku ktorým sme povolaní.

V knihe Teológia tela pre začiatočníkov píše Christopher West, že v dnešnom svete náš pohľad na sexualitu a jej prežívanie je poznačený hriechom. Je to akoby sme všetci jazdili s vyfučanými pneumatikami, a preto nám príde ako štandard mať vyfučané pneumatiky. Lenže Boh si pre nás nevysníval život s prázdnymi pneumatikami. Sme zasiahnutí hriechom, ale sme aj vykúpení Kristom! Sv. Jozef, ako manžel Panny Márie, nás dnes pozýva k tomu, aby sme sa pozreli do svojho vnútra a spýtali sa samých seba. Aký je môj štandard lásky? Aký je môj štandard svätosti? Sv. Jozef si svoj život určite nepredstavoval tak, ako sa po Máriinej odpovedi Bohu zmenil. Svoje manželstvo s Máriou si nepredstavoval tak, aké nakoniec bolo. Mal svoje túžby, svoje predstavy a dovolil Bohu, aby ich vykúpil. Nechal sa Božou láskou pozvať k hlbokej, svätej a oddanej láske k Márii. Christopher West tiež píše: „Do akej miery dovolíme Kristovi „nafúknuť naše pneumatiky“, do tej miery už nebudeme potrebovať zákon, pretože nebudeme túžiť po jeho porušovaní.“

Boh nás stvoril pre slobodnú lásku. Pre tú slobodu, ktorú žili Jozef a Mária, ktorí dovolili Božej milosti, aby nafúkla pneumatiky ich vzájomnej lásky a oni, oslobodení od túžby vlastniť jeden druhého, dokázali žiť svoju lásku a manželstvo spôsobom, akým nám o nich rozpráva Sv. písmo. Sv. Jozef nebol nadčlovek, ktorý by nemal túžby. Bol človek, ktorý, ako nás k tomu pozýva Chritopher West, otvoril Bohu svoju sexualitu dokorán. A Boh ho neobral o jeho ľudskosť, ale svojou milosťou ju povýšil na štandard, ktorý si vysníval pre nás všetkých. Prosme spoločne dnes sv. Jozefa, aby nám vyprosoval uzdravenie našich pokrivených predstáv o láske, túžbu po živote v plnosti a odvahu otvoriť svoje túžby Bohu, ktorý nás vykúpil. Nechajme si dnes, na príhovor sv. Jozefa, dofúkať pneumatiky Božou milosťou.

Helena Gallusová