Svätý Hyacint Poľský sa pôvodne volal Jakub (poľsky Jacek). Istý životopisec jeho meno zamenil a odvtedy je známy ako svätý Hyacint. Narodil sa v roku 1183 ako syn šľachtica Eustacha Końského.

V Taliansku sa zoznámil s novovzniknutým rádom sv. Dominika a v roku 1220 bol po noviciáte prijatý do rehole.

Svätec sa zobrazuje so sochou Panny Márie v jednej ruke a cibóriom v druhej ruke. Vychádza to z legendy, ktorá sa viaže na jeho pôsobenie v Kyjeve. Na mesto zaútočili Mongoli, Hyacintovi druhovia sa dali na útek, on sa však vrátil do kaplnky po Najsvätejšiu sviatosť. V momente, keď zo svätostánku vybral cibórium s Eucharistiou, začul hlas Panny Márie, ktorý akoby vychádzal zo sochy umiestnenej neďaleko. Panna Mária ho prosila, aby aj ju zobral so sebou. Socha bola veľmi ťažká, no napriek tomu ju spolu s Eucharistiou včas dopravil do bezpečia.

Zomrel v Krakove na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 1257.

Svätý Hyacint

Giovanni Battista Piazzetta: Svätý Hyacint

 

-js-

Obrázky: commons.wikimedia.org, https://sdm.upjp2.edu.pl/en/works/st-hyacinth-of-poland-5