🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Nedávno som videla muzikál Povolanie Pápež o Jánovi Pavlovi II. Bol to jeden z najkrajšie spracovaných muzikálov, aký som kedy videla. V muzikáli ma upútala najmä jedna myšlienka. Po každej skončenej scéne prešla po javisku žena. Matka Jána Pavla II. 

Karol Wojtyla vyrastal vo Wadoviciach. Ako 9-ročnému mu zomrela mamina. Neskôr brat a ako 21-ročnému mu zomrel otec. Karol zostal na svete sám a celý svoj život zveril do rúk svojej mamy. Nie pozemskej, ale tej nebeskej. Totus tuus – Celý tvoj, Mária. Nádherné motto, ktoré ho sprevádzalo jeho životom. Šestnásteho októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma a prijal meno Ján Pavol II. Svojím otcovským prístupom zjednocoval cirkev a aj svet. Bol vzorom a vodcom v neľahkých časoch, avšak nikdy nezabúdal, že je len služobníkom Ježiša. Trinásty máj 1981 otriasol celým svetom. Atentát spáchaný na Jána Pavla II. sa nevydaril. Je neuveriteľné, koľko okolností hralo v prospech atentátnika, ale ruka Božej Matky riadila strelu a nezasiahla životne dôležité orgány. Guľka dokonca opísala zvláštnu trajektóriu, ktorá nie je fyzicky možná. Keď som si čítala o tomto zázraku, mala som až zimomriavky. Ako si mama chráni svoje dieťa.

Aby umožnil Božiemu ľudu prežiť okamihy intenzívnejšieho duchovného života, vyhlásil jubilejný rok vykúpenia, mariánsky rok, Rok Eucharistie a Veľké jubileum 2000. Svoj život zavŕšil v Apoštolskom paláci vo Vatikáne v sobotu 2. apríla 2005 na vigíliu Nedele „in Albis“, ktorú on sám nazval Nedeľou Božieho milosrdenstva. 

Príbeh Jána Pavla II je strhujúci. V muzikáli Povolanie Pápež sa spievala pieseň o mame: „Mamy krásne sú v nás, sú v nás.“ 

Myslím si, že vo sv. Jánovi Pavlovi II. bolo vidno priamy odraz našej Mamy. 

Terézia Mihová

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II.

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna udeľ nám svoje požehnanie!

Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si viedol, sprevádzaj ju po cestách sveta, aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.

Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou. Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo, ktoré osvetľuje cesty tohto života.

Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu! Varoval si pred útokmi satana, ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba, keď ju Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.

Oroduj za celý svet poznačený konfliktami, vojnami, nespravodlivosťou. Ty, ktorý si vždy bol proti vojne, pozývaj k dialógu zasievajúc lásku: oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.

 Svätý Ján Pavol, z nebeského okna nech zostúpi na nás Božie požehnanie.

Amen.