🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Uplynulú sobotu bol náš duchovný zrak upretý na významného a pomerne čerstvého svätca, ktorý žil v 19. storočí v rokoch 1801 až 1890. John Henry Newman bol svätorečený v roku 2019 pápežom Františkom. Po tom, ako bol John významným predstaviteľom a kňazom anglikánskej cirkvi, konvertoval na katolicizmus. Dva roky po svojej konverzii bol vysvätený za kňaza rímskokatolíckej cirkvi. V roku 1879 bol vymenovaný za kardinála. Čím sa môže mladý človek inšpirovať vo svojom živote viery od tohto svätca?

Mňa osobne na Johnovi povzbudzujú 3 veci: neúnavné hľadanie pravdy, život modlitby a odvaha. Poďme sa pozrieť, ako sa sv. John prejavoval v týchto troch oblastiach.

John sa narodil do anglikánskej rodiny, a tak bol odmalička vychovávaný v tejto viere. Vďaka svojmu mimoriadnemu nadaniu a kvalitnému štúdiu sa z neho stal veľmi známy a uznávaný kazateľ. V anglikánskej cirkvi požíval veľkú popularitu. Veľký hlad po poznávaní pravdy sa u Johna prejavil v roku 1828, kedy začal systematicky študovať diela cirkevných otcov. Práve poctivé štúdium velikánov Katolíckej cirkvi ho priviedlo k presvedčeniu, že katolícka náuka je tá pravá, čo ho viedlo ku konverzii. Po tom, ako sa stal katolíckym kňazom, naďalej pokračoval v štúdiu a stal sa uznávaným teológom. Niektorí ho dokonca označujú za „neprítomného otca 2. vatikánskeho koncilu“. John môže byť pre nás povzbudením, aby sme v poznaní Boha išli do hĺbky a načreli z bohatej tradície Katolíckej cirkvi, kde môžeme objaviť skutočné poklady v dielach cirkevných učiteľov. Keď budeme ich učenie vyhľadávať s otvoreným srdcom, zaručene to našu vieru posunie na nový level a z tieňa fantázie prekročíme do svetla pravdy, ako sa píše na Johnovom náhrobnom kameni.

John je pre nás veľkým príkladom aj v živote modlitby. Bol mužom modlitby, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Často povzbudzoval druhých k modlitbe ruženca, ku ktorému mal zvláštnu úctu. Videl veľkú milosť v možnosti kontemplácie Kristovho života spolu s Pannou Máriou v ružencových tajomstvách. Hlavnou charakteristikou Johnových modlitieb bola pokora a dôvera. Často Ježišovi odovzdával všetko, čo mal, a prosil, aby sa diala len Božia vôľa. Môžeme si vziať príklad a vo svojom živote dať modlitbe prvé miesto, aby sme všetko robili v Božej prítomnosti a na jeho oslavu.

Poslednou Johnovou charakteristikou, ktorú by som chcel zdôrazniť, je odvaha. Napriek tomu, že bol veľmi uznávaný a vážený u anglikánov, dokázal urobiť odvážny krok konverzie na katolicizmus. Práve toto rozhodnutie mu spôsobilo aj množstvo ťažkostí a pohŕdania, keď spočiatku nebol prijímaný ani katolíkmi, ani anglikánmi, pretože mnohí považovali jeho konverziu za predstieranú. Avšak pravda bola pre Johna viac ako sláva a uznanie. Je to pre nás výzva, aby sme sa vždy odvážne postavili za pravdu aj v situácii, keď je to nepríjemné či nebezpečné.

Vyprosujme si teda navzájom na príhovor sv. Johna Henryho Newmana milosť vytrvalého hľadania pravdy, vrúcnej modlitby a odvahy, aby sme sa stávali stále lepšími a novými ľuďmi, ako nás k tomu pozýva aj Johnovo priezvisko – Newman.

Lukáš Žemla