O čom je sviatok Obetovania Pána? Akými zmenami prechádzal počas dejín? Prečo je aj Dňom zasväteného života?

Na štyridsiaty deň po narodení Ježiša prichádzajú Jozef a Mária do chrámu, aby splnili dva predpisy Mojžišovho zákona.

Giovanni Bellini: Predstavenie Ježiša v chráme

Očisťovanie Panny Márie

Podľa knihy Levitikus, žena, ktorá porodí chlapca, je sedem dní nečistá, na ôsmy deň sa obreže chlapcova predkožka a ona ostáva ešte tridsaťtri dní doma v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni jej očisťovania, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá (Porov. Lv 12).

Podľa tohto úkonu sa sviatok od 7. storočia slávil ako mariánsky sviatok Očisťovania Panny Márie. Túto zmenu zaviedol pápež Sergius I. a v Cirkvi pretrvala až do Druhého vatikánskeho koncilu. Po ňom sa opäť sviatok slávi ako sviatok Pána a dôraz sa kladie na druhú časť sviatku, a tou je obetovanie Ježiša.

Obetovanie Ježiša v chráme

Jozef podáva dieťa Ježiša kňazovi, aby ho obetoval Najvyššiemu. Bohu patrili prvotiny všetkých živých tvorov z dvoch dôvodov. Prvým bola pripomienka, ako Boh pred odchodom Izraelitov z Egypta usmrtil všetko prvorodené, Izraeliti však boli uchránení pred touto pohromou pre krv veľkonočného baránka, ktorou si potreli veraje dverí. Tým si Boh prisvojil prvorodených chlapcov a museli byť vykúpení sumou 5 strieborných šeklov. Len potom patril prvorodený syn otcovi. Druhým dôvodom, pre ktorý musel byť prvorodený syn vykúpený, bol predpis o tom, že prvorodení synovia sa stávajú kňazmi. Odkedy Boh určil na kňazskú službu osobitný, Léviho kmeň, museli otcovia ostatných kmeňov svojich prvorodených synov vykúpiť.

 

Obetovanie Ježiša v chráme

Hans Holbein st.: Predstavenie Ježiša v chráme

Od roku 1997 oslavujeme tento deň aj ako Deň zasväteného života. Svätý pápež Ján Pavol II. to zdôvodnil slovami: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorý boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“ 


 

Vďaka Ti, Bože, že si stále povolávaš robotníkov do svojej vinice. Že sú tu tí, čo odpovedajú na tvoje volanie a s radosťou predajú všetko, lebo našli vzácnu perlu. Tí, čo si spomedzi brán vyberú tú užšiu a menej pohodlnú. Tí, čo môžu spievať spolu s nevestou: Našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac (Pies 3, 4). 

-js-

Obrázky: commons.wikimedia.org