Homília brata Reginalda na 1. adventnú nedeľu

Text: Lk 21,25-28.34-36                                                      28. 11. 2021 Homília brata Reginalda, 1. adventná nedeľa, rok C Začiatok dnešného evanjelia má eschatologický a apokalyptický ráz. Znamenia posledných čias vzbudzujú bázeň: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu [...]