Homília brata Ireneja na 1. pôstnu nedeľu

Jednou z charakteristík súčasnosti je metafora, ktorú rád používa aj pápež Frantiešk. Hovorí o „tekutej dobe“. Tento obraz si prepožičal od filozofa Zykmunta Baumana. Jej nosnou témou je nekonečné more možností, ktoré dokáže obtiecť každú prekážku, aby bol dosiahnutý chcený výsledok.     […]