Homília brata Hilára na Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána

Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanstva: je sviatkom a nedeľou nedieľ, pretože v nej oslavujeme veľké tajomstvo, ktoré sa stalo na úsvite tretieho dňa po pochovaní Kristovho tela, keď usmrtený a pochovaný Kristus svojou vlastnou mocou vstal z mŕtvych a vyšiel z hrobu živý.  […]