Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho / Homília brata Reginalda na 13. nedeľu v období cez rok

Text: Mt 10,37-42                                                                                             2. 7. 2023   Dnešný evanjeliový úryvok je súčasťou Ježišovej reči, ktorá sa týka vyslania učeníkov, misie. Pre Matúša to je mimoriadne dôležitá téma. Ako jediný zaznamenáva túto reč poslania. Byť učeníkom preňho znamená byť poslaným. Učeník nežije pre seba, ale je poslaný k iným a zaväzuje ho to pozerať sa mimo [...]