Rozsievač vyšiel rozsievať / Homília brata Františka na 15. nedeľu v období cez rok

Homília na 15. nedeľu v roku A. (Iz 55,10-11) Ako dážď dáva zemi klíčiť a vyklíčiť…. (Mt 13,1-23) Rozsievač vyšiel na pole, aby zasial.   Pred týždňom pri čítaní evanjelia o Ježišovom pozvaní: „Poďte ku mne všetci…. ja vám dám odpočinok“ sme už akosi v duchu boli na dovolenke v prírode – a chceli sme [...]