Zamyslenie brata Petra na 2. nedeľu v období cez rok

Pán si Ťa obľúbil – svadba v Káne Galilejskej – Jeden a ten istý Duch Izaiáš prirovnáva zasľúbenú Krajinu izraelského národa k Neveste, ktorá dostane manžela – Boha, svojho snúbenca: „Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh.“ (Iz 62,5).     [...]