Ježiš a kanaánska žena / Homília brata Konštanca na 20. nedeľu v období cez rok

Homília na 20. cezročnú nedeľu – Iz 56,1.6-7; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28   Dnešné evanjelium nám poskytuje prekrásny návod na vytrvalú modlitbu plnú viery. Hlavnou postavou je osoba, ktorá nepatrí k vyvolenému ľudu, jedná sa o pohanskú ženu. Dnešné evanjelium nachádza svoju „inšpiráciu“ u proroka Izaiáša (56,1.6-7), ktorý predpovedal, že Pán Boh bude plný dobroty [...]