Cirkev je pokračovaním Kristovho vtelenia / Homília brata Konštanca na 21. nedeľu v období cez rok

Homília na 21. cezročnú nedeľu, rok A – Iz 22,19-23; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20   Náš Pán Ježiš Kristus počas svojho pozemského života sa svojím posolstvom obrátil iba na niekoľko tisíc ľudí, na tých, ktorých mohol dosiahnuť svojím hlasom. Nevyšiel z úzkeho rámca vtedajšej Palestíny. A predsa mal v úmysle založiť prorokmi predpovedané kráľovstvo, ktoré sa malo rozšíriť [...]