Keby ste mali vieru / Homília brata Tadeáša na 27. nedeľu v období cez rok

Skrze vieru sme vstúpili do večného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom. Žijeme v Bohu a zomreli sme hriechu a spolu s Kristom sme posadení v nebi. /Ef 2,6/ V Kristovi je každý z nás dôležitý, sme spôsobilí a sme milovaní. Satan nás nemôže odviesť od Krista a zničiť našu hodnotu v Božích očiach, aj [...]