Najčastejšie ťažkosti v modlitbe / Homília brata Hilára na 29. nedeľu v období cez rok

V dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš predstavuje vdovu, ktorá je vytrvalá v prosení. Pán chce, aby sme aj my boli takto vytrvalí v modlitbe.         […]