Si ten, ktorý má prísť? / Homília brata Hilára na 3. adventnú nedeľu – A

Láskavý a zhovievavý je Pán               Ján Krstiteľ je v žalári. Kráľ ho uväznil, pretože verne a nebojácne ohlasoval Boží zákon. Znáša hrdinsky svoje utrpenie, ale ono ho predsa oslabuje. V takomto oslabení vznikajú u neho pochybnosti o osobnosti Ježišovej. Posiela svojich učeníkov k Pánu Ježišovi s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme [...]