Homília brata Vavrinca na 3. nedeľu v období cez rok

O drsných chlapoch Dnešné evanjelium nám kladie pred oči dva páry bratov pri plnení si svojich pracovných povinností rybárov. Táto práca si do značnej miery vyžaduje vedieť sa popasovať s nepriaznivým vetrom, s vlnami, ktoré uberajú z pohodlia času stráveného na lodi a niekedy aj so sklamaním z prázdnych sietí po celonočnom love. […]