Rozlišovanie povolania / Homília brata Samuela na 3. nedeľu v období cez rok

 Mohlo by sa zdať, že Božie povolanie pre nás spočíva v nejakej „vrodenej túžbe“ v srdci človeka. Ľudia, povolaní do rehole či kňazstva, majú podľa takéhoto zmýšľania už od narodenia v sebe túžbu po zasvätení a vstupom do rehole alebo seminára „uskutočňujú svoje najhlbšie túžby“. Niekto iný by si, naopak, mohol myslieť, že povolanie nasledovať [...]