Boh nepotrebuje našu veľkosť, ale našu túžbu po ňom / Homília brata Antonína na 4. adventnú nedeľu – A

      Mám svoje plány, dajte mi pokoj. To by sme počuli od človeka zahľadeného do seba. Čo ma rušíte. Poznám svoje práva aj povinnosti. Sám si vyberiem to, čo je pre mňa lepšie. Dovolím Pánovmu anjelovi, aby mi ukázal, čo je pre mňa ešte lepšie? Jozef to tak urobil a nevyjednával s anjelom [...]