Homília brata Alana na 5. nedeľu v období cez rok

SVETLO v tmách, DOBRO medzi dobrami... Dnešné evanjelium (Mk 1, 29-39) nám predstavuje krásnu a poučnú "hru" svetla a tmy. "Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých." (porov. Mk 1, 32) V každej ľudskej tme nás čaká On. V každej ľudskej tme je už prítomný kúsok Svetla. Vo veľkonočnom hrobe si Svetlo [...]