Homília brata Rafaela na 6. nedeľu v období cez rok

            Podobne ako minulý týždeň aj túto nedeľu nás Božie slovo konfrontuje s ľudskou chorobou. Avšak už v inom svetle. V prvom čítaní počúvame o starozákonných predpisoch týkajúcich sa malomocenstva. Bola to a stále je veľmi náročná choroba. […]