Úvod / 6. nedeľa v období cez rok A

6. nedeľa v období cez rok A

Buď vôľa Tvoja / Homília brata Samuela na 6. nedeľu v období cez rok

Zdá sa, že Pán Boh vyslyší niektoré modlitby a uzdraví človeka – dnes v evanjeliu malomocného, inokedy ženu, ktorá trpí dvanásť rokov na krvotok, alebo dokonca vzkriesi mŕtve dievča. Lenže čo tí ostatní, ktorí sa neuzdravia a nevzkriesia? Pán Boh pre nich neurobí zázrak, lebo majú menšiu vieru alebo neprosia dostatočne vytrvalo […]

Vyber si dobro alebo zlo / Homília brata Benedikta na 6. cezročnú nedeľu A

Ježišova úvodná veta evanjeliového úryvku z dnešnej nedele dáva kľúč k pochopeniu jeho spôsobu vyučovania a interpretácie Zákona, Tóry. Opäť tu zaznieva téma spravodlivosti a „naplnenia“ ako pri krste v Jordáne, keď sa Ján zdráhal prijať Ježišov krst. Prvé čítanie (a tiež aj dnešný žalm) pripomínajú význam Zákona pre spravodlivý spôsob života a naznačuje niečo [...]

2023-02-18T11:47:58+01:0012. februára 2023|Tags: |