Homília brata Hilára na 6. veľkonočnú nedeľu

Nádej neba… Šťastie večného života spočíva predovšetkým v tom, že budeme bezprostredne vidieť Boha z tváre do tváre. Nebude to len dokonalé rozumové poznanie Boha, ale tiež spoločenstvo s Bohom v troch osobách. Vidieť Boha znamená žiť s ním a byť s ním šťastný. A tak z milujúceho rozjímania troch božských osôb Najsvätejšej Trojice sa [...]