Homília brata Tadeáša na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Bratia a sestry, podstatnými znakmi na Turice narodenej cirkvi sú: porozumenie, priestor, univerzalita a mladé víno. 😊 Všetci tí:“Parti, Médi, Elamčania … Kréťania i Arabi /Sk2,9-n/ sú predstavitelia vtedy známeho sveta. Boží ľud sa rozrástol na celú zem. Cirkev teda búra hranice a bariéry. Všetci títo ľudia hovorili rozličnými jazykmi si bez slúchadiel s prekladom rozumeli. Ak „Duch vanie, kam [...]