Homília brata Ireneja na slávnosť Krstu Krista Pána

V týždni sme slávili zjavenie Pána a dnes jeho krst. Tieto dve udalosti spolu súvisia. Boh sa nám odhaľuje, komunikuje, a pozýva nás k odpovedi, k spolupráci. Boh nás pozýva k dialógu a odpoveďou na božie pozvanie je viera človeka. […]