Homília brata Matúša na slávnosť Krstu Krista Pána

Ten, ktorý mal krstiť Duchom Svätým a ohňom, dnes sám prijíma pomazanie Duchom Svätým vo vodách Jordánu. Od tej chvíle sa Ježiš stáva Kristom – pomazaným. Týmto pomazaním je zjavené zvláštne postavenie a dôstojnosť Ježiša: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“. Tajomstvo Jeho osoby.   […]