Homília brata Benedikta na slávnosť Krstu Krista Pána

Dnes slávime sviatok Krstu Krista Pána. Samotná udalosť Ježišovho krstu sa pritom vyslovene spomína už v liturgii slávnosti Zjavenia Pána, ktorou sa 6. januára kedysi tradične končilo slávenie Vianoc. V terajšej liturgii sa slávenie Vianoc končí v dnešný deň, keďže sa krstom končí Ježišov život „v skrytosti“ a začína sa jeho verejné účinkovanie, vyučovanie a uzdravovanie. […]