Homília brata Stanislava na slávnosť Narodenia Pána

Slovo meniace svet (Vianoce, omša vo dne Jn 1,1-18)   Úryvok z Jánovho evanjelia vo vianočný deň má reálne posolstvo. Uprostred vianočnej idylky zasahuje naše srdce. Cítime, že tento úryvok evanjelia sa odlišuje od evanjelia, ktoré sme čítali vo svätej noci.  Nie je v ňom reč o jasličkách, o hviezde, nehovorí sa tu ani o pastieroch, dokonca nie je zmienka ani [...]