Homília brata Mateja na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Milí priatelia je jasné, že dnes slávia všetci ľudia nový rok, ale rovnako dnes 1.1. v našej Cirkvi slávime sviatok Bohorodičky Panny Márie. Nový rok je vždy pre nás novou nádejou, že bude lepší ako predošlý. Prelínajúci sa posledný deň s prvým dňom je aj takou príležitosťou na pripomenutie si dôležitých momentov v našom živote. [...]