Sv. Tomáš Akvinský a jeho Summa Theologiae

Drahí bratia a sestry, dnes by som rád v tretej časti dokončil moje katechézy o svätom Tomášovi Akvinskom. Aj viac než sedemsto rokov po jeho smrti sa od neho máme stále čo učiť. Pripomínal to aj môj predchodca, pápež Pavol VI, ktorý sa v jednom príhovore vo Fossanove, 14 septembra 1974, pri príležitosti sedemstého výročia [...]