Homília brata Bruna na sviatok sv. Štefana

Milí priatelia, bratia a sestry, Vianoce sú sviatky vtelenia a narodenia Božieho Syna. To sa stalo len raz v histórii ľudstva, kedy Boh sa stal človekom. Ostáva však človekom, vteleným Bohom navždy. Význam Vianoc pretrváva naveky a Boží Syn sa stal človekom aj pre naše pokolenie, pre našu dobu.   […]