Homília brata Jakuba na sviatok svätej Rodiny

Bratia a sestry, rodina by mala byť zázemie pre člena rodiny, oáza, kde môžeme znova začať, pocit bezpečia, proste niečo "cool". Keď to človek stratí, zostane sám s Tým mužom na kríži a jeho mamou, nik iný nie je. Ja opíšem rodinu, kde to nebolo tak, ako by to malo byť. Malý chlapec stratil otca, [...]