Homília brata Samuela na slávnosť Všetkých svätých

V evanjeliu sú dva vrchy, ktoré sú navzájom prepojené ako dve dejstvá jednej drámy. Vrch blahoslavenstiev a Kalvária. Ten, ktorý vyšiel na prvý vrch hlásať blahoslavenstvá, musel nevyhnutne vystúpiť aj na ten druhý, aby životom dokázal to, čo kázal. Často sa unáhlene hovorí, že reč na vrchu (blahoslavenstiev) predstavuje „podstatu kresťanstva“. Ak však bude ktokoľvek žiť podľa [...]