Homília brata Alberta na slávnosť Všetkých svätých

Bratia a sestry! Začiatok mesiaca novembra nám pripomína dôležitú náboženskú pravdu, uvedenú v tretej kapitole Katechizmu  katolíckej cirkvi,  ktorá vychádza z Apoštolského vyznania viery : „Verím v svätú Cirkev všeobecnú“ a dodáva „v spoločenstvo svätých“.     […]