Homília brata Michala na slávnosť Zjavenia Pána

  Slávnosť zjavenia Pána sa po grécky nazýva epifánia – zjavenie v zmysle odhalenie alebo odokrytie. Novonarodené dieťa odhaľuje cudzincom hviezda, ktorá ich privádza až do Betlehema.       […]