Homília brata Hilára na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Duch Svätý je tretia božská osoba – opravdivý Boh s Otcom i Synom. Pamiatku zoslania Ducha Svätého slávime každoročne na Turíce. Je to päťdesiaty deň po Veľkej noci a desiaty deň po sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri krste Ježišovom sa Duch Svätý zjavil v podobe holubice. […]