Téma na máj: Boží priatelia I.

//Téma na máj: Boží priatelia I.

Mannes Stanislav Marušák: Obuj si sandále – VI. kapitola (1. časť) –  Boží priatelia, str. 93 – 101.

Téma slávenia:

Dominik prináša spiritualitu, kde je dôvera zasnúbená so zodpovednosťou, modlitba s  múdrosťou, ktorá z nás robí Božích priateľov. Aby laici mohli robiť zrelé rozhodnutia, potrebujú nadobudnúť čnosť rozvážnosti. Každý jeden z nás je stvorený na Boží obraz, o čom svedčí náš rozum, naša slobodná vôľa, naša moc konať, samozrejme vždy pod vplyvom Božej milosti a za zvláštnej pomoci darov Ducha Svätého, predovšetkým darov múdrosti, rozumu, vedomosti a rady. Máme svetlo evanjelia a učenie Cirkvi. To všetko potrebujeme poznať, aby sme sa vedeli správne rozhodovať. Potrebujeme byť formovaní na zrelých ľudí, ktorí by vedeli stáť na vlastných nohách. Byť kreatívni v tvorení vlastného života.

Biblický text: Mt 25,1-13

Modlitba: Pane Ježišu, učíme sa konať a myslieť podľa tvojej vôle, chráň nás pred vzájomnými rozpormi a veď nás k dokonalej jednote. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:18:54+01:003. mája 2018|