Téma na máj: Boží priatelia I.

//Téma na máj: Boží priatelia I.

Mannes Stanislav Marušák: Obuj si sandále – VI. kapitola (1. časť) –  Boží priatelia, str. 93 – 101.

Téma slávenia:

Dominik prináša spiritualitu, kde je dôvera zasnúbená so zodpovednosťou, modlitba s  múdrosťou, ktorá z nás robí Božích priateľov. Aby laici mohli robiť zrelé rozhodnutia, potrebujú nadobudnúť čnosť rozvážnosti. Každý jeden z nás je stvorený na Boží obraz, o čom svedčí náš rozum, naša slobodná vôľa, naša moc konať, samozrejme vždy pod vplyvom Božej milosti a za zvláštnej pomoci darov Ducha Svätého, predovšetkým darov múdrosti, rozumu, vedomosti a rady. Máme svetlo evanjelia a učenie Cirkvi. To všetko potrebujeme poznať, aby sme sa vedeli správne rozhodovať. Potrebujeme byť formovaní na zrelých ľudí, ktorí by vedeli stáť na vlastných nohách. Byť kreatívni v tvorení vlastného života.

Biblický text: Mt 25,1-13

Modlitba: Pane Ježišu, učíme sa konať a myslieť podľa tvojej vôle, chráň nás pred vzájomnými rozpormi a veď nás k dokonalej jednote. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Téma na október

List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy  Synody zvolanej pápežom Františkom na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“ […]

Téma na máj 2017

Plán permanentnej formácie na rok 2017 Bratstva laikov sv. Dominika Téma slávenia: Podujať sa na spoločný projekt znamená rozprávať sa o tom, čím žijeme; t.j. staviť na skutočnú komunikáciu, kde každý bez strachu [...]

2019-04-02T23:18:54+01:003. mája 2018|