Téma na marec: Someliéri Božieho vína

//Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým bojom proti vrodeným zlým sklonom ľudskej prirodzenosti a dosiahli tak neisté výsledky, dávajú dominikánski autori prednosť tomu, aby sa duša snažila predovšetkým poznať Boha, premýšľala o jeho tajomstve a milovala ho.

Biblický text: Mt 22, 1-14

Text na reflexiu: Mannes Stanislav Marušák: Obuj si sandále – 5. kapitola – Someliéri Božieho vína, str. 81-92

Modlitba: Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, daj nech tak poznávame tvojho Syna, aby sme ho plnšie spodobili vo svojom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Téma na október

List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy  Synody zvolanej pápežom Františkom na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“ […]

Téma na máj 2017

Plán permanentnej formácie na rok 2017 Bratstva laikov sv. Dominika Téma slávenia: Podujať sa na spoločný projekt znamená rozprávať sa o tom, čím žijeme; t.j. staviť na skutočnú komunikáciu, kde každý bez strachu [...]

2019-04-02T23:18:56+01:001. marca 2018|